پوستر فیلم  تبدیل شدن به وارن بافت

تبدیل شدن به وارن بافت

Becoming Warren Buffet

.1ساعت و28دقیقه
مستند «وارن بافِت» کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی است، که به‌عنوان موفق‌ ترین سرمایه‌ گذار قرن بیستم شناخته می‌ شود که هنوز هم در خ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند تبدیل شدن به وارن بافت

 مستند تبدیل شدن به وارن بافت
 مستند تبدیل شدن به وارن بافت
 مستند تبدیل شدن به وارن بافت
 مستند تبدیل شدن به وارن بافت
 مستند تبدیل شدن به وارن بافت

عوامل سازنده مستند تبدیل شدن به وارن بافت

Peter W. Kunhardt
Teddy KunhardtGeorge Kunhardt
Chris Chuang
Saul Simon MacWilliams
Aleks Gezentsvey

درباره مستند تبدیل شدن به وارن بافت

مستند «وارن بافِت» کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی است، که به‌عنوان موفق‌ ترین سرمایه‌ گذار قرن بیستم شناخته می‌ شود که هنوز هم در خانه ساده‌ اش در اوهاما زندگی می‌ کند. او با وجود اینکه صاحب پنجمین شرکت دولتی دنیا است اما همواره شخصیتی فروتن و متواضع دارد.