پوستر فیلم  021

021

Zero Twenty One

سریالایرانی
.45دقیقه
سریال «021» یا «صفر بیست و یک» داستان دو باجناق و خانواده هایشان به نام های «جلال» و «مازیار» است که مهندس و کارمند شهرداری هستند و دائما در حال خراب ...

تصاویر و جزییات سریال 021

 سریال 021
 سریال 021
 سریال 021
 سریال 021
 سریال 021

عوامل سازنده سریال 021

درباره سریال 021

سریال «021» یا «صفر بیست و یک» داستان دو باجناق و خانواده هایشان به نام های «جلال» و «مازیار» است که مهندس و کارمند شهرداری هستند و دائما در حال خراب کاری هایی هستند که باعث می شود کل اعضای خانواده هایشان را به حاشیه بکشد.