مشکل گیتی
بستن
پوستر فیلم  مشکل گیتی

مشکل گیتی

فیلمایرانی
.1ساعت و27دقیقه
فیلم «مشکل گیتی» درباره زوجی به نام «ایرج» و «گیتی» است که در آستانه فرو پاشی زندگی مشتركشان هستند. توهمی كه بر اثر زندگی اینترنتی «گیتی» به وجود آمده، بر زندگی واقعی این دو سایه انداخته است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مشکل گیتی

بهرام کاظمی
بهرام کاظمی

خلاصه محتوا

فیلم «مشکل گیتی» درباره زوجی به نام «ایرج» و «گیتی» است که در آستانه فرو پاشی زندگی مشتركشان هستند. توهمی كه بر اثر زندگی اینترنتی «گیتی» به وجود آمده، بر زندگی واقعی این دو سایه انداخته است.