مشکل گیتی
بستن
پوستر فیلم  مشکل گیتی

مشکل گیتی

Giti's Problem

فیلمایرانی
.1ساعت و27دقیقه
فیلم «مشکل گیتی» درباره زوجی به نام «ایرج» و «گیتی» است که در آستانه فرو پاشی زندگی مشتركشان هستند. توهمی كه بر اثر زندگی اینترنتی «گیتی» به وجود آمده...

تصاویر و جزییات فیلم مشکل گیتی

 فیلم مشکل گیتی
 فیلم مشکل گیتی
 فیلم مشکل گیتی
 فیلم مشکل گیتی

عوامل سازنده فیلم مشکل گیتی

بهرام کاظمی
بهرام کاظمی

درباره فیلم مشکل گیتی

فیلم «مشکل گیتی» درباره زوجی به نام «ایرج» و «گیتی» است که در آستانه فرو پاشی زندگی مشتركشان هستند. توهمی كه بر اثر زندگی اینترنتی «گیتی» به وجود آمده، بر زندگی واقعی این دو سایه انداخته است.