پوستر فیلم  زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «زیر پوست شهر» داستان «طوبی» زنی است که کارگری می کند تا نیازهای خانواده بی بضاعتش را تامین کند. و هر چهار فرزند او در دنیای خودشان هستند یکی رویای رفتن به ژاپن را دارد، یکی وارد بازی های سیاسی انتخابات شده و یکی با همسرش مشکل دارد. انتخابات مجلس نزدیک است و طوبی دلخوش است که اوضاع بهتر شود اما مشکلات او تمامی ندارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم زیر پوست شهر

خلاصه محتوا

فیلم «زیر پوست شهر» داستان «طوبی» زنی است که کارگری می کند تا نیازهای خانواده بی بضاعتش را تامین کند. و هر چهار فرزند او در دنیای خودشان هستند یکی رویای رفتن به ژاپن را دارد، یکی وارد بازی های سیاسی انتخابات شده و یکی با همسرش مشکل دارد. انتخابات مجلس نزدیک است و طوبی دلخوش است که اوضاع بهتر شود اما مشکلات او تمامی ندارد.