پوستر فیلم  زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

Under the Skin of the City

فیلمایرانی
.1ساعت و32دقیقه
فیلم «زیر پوست شهر» داستان «طوبی» زنی است که کارگری می کند تا نیازهای خانواده بی بضاعتش را تامین کند. و هر چهار فرزند او در دنیای خودشان هستند یکی روی...

تصاویر و جزییات فیلم زیر پوست شهر

 فیلم زیر پوست شهر
 فیلم زیر پوست شهر
 فیلم زیر پوست شهر
 فیلم زیر پوست شهر
 فیلم زیر پوست شهر

عوامل سازنده فیلم زیر پوست شهر

درباره فیلم زیر پوست شهر

فیلم «زیر پوست شهر» داستان «طوبی» زنی است که کارگری می کند تا نیازهای خانواده بی بضاعتش را تامین کند. و هر چهار فرزند او در دنیای خودشان هستند یکی رویای رفتن به ژاپن را دارد، یکی وارد بازی های سیاسی انتخابات شده و یکی با همسرش مشکل دارد. انتخابات مجلس نزدیک است و طوبی دلخوش است که اوضاع بهتر شود اما مشکلات او تمامی ندارد.