پوستر فیلم  مرد ناتمام

مرد ناتمام

فیلمایرانی
.1ساعت و16دقیقه
فیلم «مرد ناتمام» داستان جوانی است که در یکی از روستاهای سیاهکل زندگی می کند. او برای تهیه پول عروسی به شهر می رود، اما گرفتار مشکلات فراوانی می شود.

عوامل سازنده فیلم مرد ناتمام

خلاصه محتوا

فیلم «مرد ناتمام» داستان جوانی است که در یکی از روستاهای سیاهکل زندگی می کند. او برای تهیه پول عروسی به شهر می رود، اما گرفتار مشکلات فراوانی می شود.