نفوذی
بستن

نفوذیPenetrative

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نفوذی
پیش نمایش

کارگردان: جواد موگویی

محصولایران
مستند «نفوذی» روایت‌ گر گوشه‌ ای از زندگی «مسعود کشمیری» عامل ترور شهیدان «رجایی» و «باهنر» است. «مسعود کشمیری» از جمله نیروهای سازمان منافقین بود که با نفوذ در دستگاه‌ ه...