نفوذی
بستن
پوستر فیلم  نفوذی

نفوذی

Penetrative

مستندایرانی
.37دقیقه
مستند «نفوذی» روایت‌ گر گوشه‌ ای از زندگی «مسعود کشمیری» عامل ترور شهیدان «رجایی» و «باهنر» است. «مسعود کشمیری» از جمله نیروهای سازمان منافقین بود که ...

تصاویر و جزییات مستند نفوذی

عوامل سازنده مستند نفوذی

جواد موگویی
جواد موگویی

درباره مستند نفوذی

مستند «نفوذی» روایت‌ گر گوشه‌ ای از زندگی «مسعود کشمیری» عامل ترور شهیدان «رجایی» و «باهنر» است. «مسعود کشمیری» از جمله نیروهای سازمان منافقین بود که با نفوذ در دستگاه‌ های اجرایی کشور، زمینه‌ ساز بمب‌ گذاری در دفتر نخست‌ وزیری جمهوری اسلامی ایران شد.