پوستر فیلم  پیتاری

پیتاری

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «پیتاری» درباره تلاش بی وقفه یک مهاجم شیطانی در برابر یک مخالف سخت گیر است که متوقف می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن پیتاری

Patrick Smith

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «پیتاری» درباره تلاش بی وقفه یک مهاجم شیطانی در برابر یک مخالف سخت گیر است که متوقف می شود.