پوستر فیلم  پیتاری

پیتاری

Pittari

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «پیتاری» درباره تلاش بی وقفه یک مهاجم شیطانی در برابر یک مخالف سخت گیر است که متوقف می شود.

تصاویر و جزییات انیمیشن پیتاری

 انیمیشن پیتاری
 انیمیشن پیتاری
 انیمیشن پیتاری
 انیمیشن پیتاری
 انیمیشن پیتاری

عوامل سازنده انیمیشن پیتاری

Patrick Smith

درباره انیمیشن پیتاری

انیمیشن کوتاه «پیتاری» درباره تلاش بی وقفه یک مهاجم شیطانی در برابر یک مخالف سخت گیر است که متوقف می شود.