پوستر فیلم  سوداگران

سوداگران

The Company Men

.1ساعت و26دقیقه
فیلم «سوداگران» درباره روابط کاری افرادی است که در یک شرکت مشغول به کار هستند و یک سال از زندگی سه کارمند مرد است که شرکت‌ هایی که در آن کار می کنند ک...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سوداگران

John Wells
Barbara A. HallKristin Harms
John Wells
Aaron Zigman
Robert Frazen

درباره فیلم سوداگران

فیلم «سوداگران» درباره روابط کاری افرادی است که در یک شرکت مشغول به کار هستند و یک سال از زندگی سه کارمند مرد است که شرکت‌ هایی که در آن کار می کنند کم کم به سمت ورشکستگی می‌ روند . همچنین اشاره هایی به تاثیر چگونگی فشار های اقتصادی بر زندگی خانوادگی و روابط آن‌ ها دارد.