پوستر فیلم  مختارنامه

مختارنامه

Mokhtarnameh

سریالایرانی
.1ساعت
سریال «مختارنامه» روایت گر زندگی یکی از شخصیت های بزرگ شیعه به نام «مختار بن ابوعبیده ثقفی» در سال 66 هجری است. مختار بعد از واقعه جان سوز عاشورا به ق...

تصاویر و جزییات سریال مختارنامه

 سریال مختارنامه
 سریال مختارنامه
 سریال مختارنامه
 سریال مختارنامه

عوامل سازنده سریال مختارنامه

درباره سریال مختارنامه

سریال «مختارنامه» روایت گر زندگی یکی از شخصیت های بزرگ شیعه به نام «مختار بن ابوعبیده ثقفی» در سال 66 هجری است. مختار بعد از واقعه جان سوز عاشورا به قصد خون خواهی سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش برخاست تا خاندان بنی امیه را از تخت حکومت کوفه برکنار سازد و از آن ها انتقام بگیرد.