گروهبان استابی: یک قهرمان آمریکایی
بستن
پوستر فیلم  گروهبان استابی: یک قهرمان آمریکایی

گروهبان استابی: یک قهرمان آمریکایی

انیمیشنایرلندی
.1ساعت و23دقیقه
انیمیشن «گروهبان استابی: یک قهرمان آمریکایی» داستان واقعی یک سگ ولگرد است که به استاد جدید خود در میادین نبرد جنگ جهانی اول می پیوندد. این سگ بخاطر اقدامات شجاعانه خود هنوز به عنوان قهرمان ترین سگ در تاریخ آمریکا شناخته می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن گروهبان استابی: یک قهرمان آمریکایی

Richard Lanni
Laurent RodonEmily Cantrill
Patrick Doyle
Mark Solomon

خلاصه محتوا

انیمیشن «گروهبان استابی: یک قهرمان آمریکایی» داستان واقعی یک سگ ولگرد است که به استاد جدید خود در میادین نبرد جنگ جهانی اول می پیوندد. این سگ بخاطر اقدامات شجاعانه خود هنوز به عنوان قهرمان ترین سگ در تاریخ آمریکا شناخته می شود.