پوستر فیلم  نابودگر: جنسیس

نابودگر: جنسیس

Terminator Genisys

.1ساعت و59دقیقه
فیلم «نابودگر: جنسیس» در مورد جنگ میان انسان و ربات ها در سال 2029 است. «جان کانر» در درگیری با «اسکاینت ها» به پیروزی هایی دست پیدا می کند اما رباتی ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم نابودگر: جنسیس

 فیلم نابودگر: جنسیس
 فیلم نابودگر: جنسیس
 فیلم نابودگر: جنسیس
 فیلم نابودگر: جنسیس
 فیلم نابودگر: جنسیس

عوامل سازنده فیلم نابودگر: جنسیس

Alan Taylor
Dana GoldbergDavid Ellison
Lorne Balfe
Roger Barton

درباره فیلم نابودگر: جنسیس

فیلم «نابودگر: جنسیس» در مورد جنگ میان انسان و ربات ها در سال 2029 است. «جان کانر» در درگیری با «اسکاینت ها» به پیروزی هایی دست پیدا می کند اما رباتی را به گذشته می فرستند تا مادر او را بکشد. اما مادر او «سارا کانر» توسط یک نگهبان محافظت می شود.