جاده خاموش
بستن
پوستر فیلم  جاده خاموش

جاده خاموش

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «جاده خاموش» درباره دو امداد گر است. آن ها برای مأموریت نجات به کوهستانی برفی می روند. اما کارها طبق برنامه ریزی پیش نمی روند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن جاده خاموش

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «جاده خاموش» درباره دو امداد گر است. آن ها برای مأموریت نجات به کوهستانی برفی می روند. اما کارها طبق برنامه ریزی پیش نمی روند.