پوستر فیلم  همه مردان رئیس جمهور

همه مردان رئیس جمهور

All the President's Men

.2ساعت و3دقیقه
فیلم «همه مردان رئیس جمهور» داستان زمانی است که در ژوئن 1972 در دوره ریاست جمهوری «ریچارد نیکسون» و در ستاد فرماندهی دموکرات ها در واشینگتن، پنج سارق ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم همه مردان رئیس جمهور

Alan J. Pakula
Walter Coblenz
William Goldman
David Shire
Robert L. Wolfe

درباره فیلم همه مردان رئیس جمهور

فیلم «همه مردان رئیس جمهور» داستان زمانی است که در ژوئن 1972 در دوره ریاست جمهوری «ریچارد نیکسون» و در ستاد فرماندهی دموکرات ها در واشینگتن، پنج سارق با وسایل مدرن استراق سمع دستگیر می شوند.