سامبا

Samba

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سامبا

محصولفرانسه
فیلم «سامبا» داستان مردی است که پس از مهاجرت از سنگال به فرانسه، به مدت ده سال شغل های متفاوتی عوض کرده و حالا در تلاش است تا به یک جایگاه مدیریتی دست یابد.

عوامل سازنده فیلم سامبا