کونگ: جزیره جمجمهKong: Skull Island

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کونگ: جزیره جمجمه

کارگردان: Jordan Vogt-Roberts

فیلم «کونگ: جزیره جمجمه» داستان سه کاوشگر را روایت می کند که در سفر به جزیره ای ناشناخته واقع در اقیانوس آرام، به یک میمون کونگ عظیم الجثه برخورد می کنند. این سه تن با خب...
Alex GarciaJon Jashni
Henry Jackman
Richard Pearson