سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس
بستن
پوستر فیلم  سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس

سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس

.23دقیقه
انیمیشن سریالی «سریع و خشن مسابقه دهندگان جاسوس» درباره یک آژانس دولتی است که راننده نوجوان «تونی تورتو» و دوستان وی را استخدام کرده تا به عنوان جاسوسان مخفی برای نفوذ در یک باند جنایتکار در مسابقه جنایی خیابانی حضور پیدا کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس

Leo RileyMicah Gunnell
Ryan LoftyJay Vincent

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «سریع و خشن مسابقه دهندگان جاسوس» درباره یک آژانس دولتی است که راننده نوجوان «تونی تورتو» و دوستان وی را استخدام کرده تا به عنوان جاسوسان مخفی برای نفوذ در یک باند جنایتکار در مسابقه جنایی خیابانی حضور پیدا کنند.