سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس
بستن
پوستر فیلم  سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس

سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس

Fast & Furious: Spy Racers

.23دقیقه
انیمیشن سریالی «سریع و خشن مسابقه دهندگان جاسوس» درباره یک آژانس دولتی است که راننده نوجوان «تونی تورتو» و دوستان وی را استخدام کرده تا به عنوان جاسوس...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس

 سریال سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس
 سریال سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس
 سریال سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس
 سریال سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس

عوامل سازنده سریال سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس

Leo RileyMicah Gunnell
Ryan LoftyJay Vincent

درباره سریال سریع و خشن: مسابقه دهندگان جاسوس

انیمیشن سریالی «سریع و خشن مسابقه دهندگان جاسوس» درباره یک آژانس دولتی است که راننده نوجوان «تونی تورتو» و دوستان وی را استخدام کرده تا به عنوان جاسوسان مخفی برای نفوذ در یک باند جنایتکار در مسابقه جنایی خیابانی حضور پیدا کنند.