پوستر فیلم  پرنده لوکس

پرنده لوکس

Peck Pocketed

انیمیشنآمریکایی
.1دقیقه
انیمیشن کوتاه «پرنده لوکس» درباره پرنده ای است که دنبال خانه ای لوکس می گردد. روزی در پارک پیرزنی را مورد آزار قرار می دهد.

عوامل سازنده انیمیشن پرنده لوکس

Kevin Herron
Jim McCampbell
Carlos M. Jara
Kevin Herron

درباره انیمیشن پرنده لوکس

انیمیشن کوتاه «پرنده لوکس» درباره پرنده ای است که دنبال خانه ای لوکس می گردد. روزی در پارک پیرزنی را مورد آزار قرار می دهد.