پوستر فیلم  مارش رو به جلو

مارش رو به جلو

Forward March

انیمیشنفرانسه ای
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «مارش رو به جلو» گارد انگلیسی به خوبی پیش می رفت تا عضو جدید و غیر منتظره ای به آن ها اضافه شد.

تصاویر و جزییات انیمیشن مارش رو به جلو

 انیمیشن مارش رو به جلو
 انیمیشن مارش رو به جلو
 انیمیشن مارش رو به جلو
 انیمیشن مارش رو به جلو
 انیمیشن مارش رو به جلو

عوامل سازنده انیمیشن مارش رو به جلو

درباره انیمیشن مارش رو به جلو

انیمیشن کوتاه «مارش رو به جلو» گارد انگلیسی به خوبی پیش می رفت تا عضو جدید و غیر منتظره ای به آن ها اضافه شد.