ناموجود

راننده سفیرRanandeh Safir

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  راننده سفیر
یک گروه جاسوسی، و خرابکار در سازمان پژوهش های صنایع نظامی نفوذ می کند تا از یکی از مراکز حساس کشور اسرار محرمانه ای را به خارج منتقل کند. مأموران ضد جاسوسی از طریق حامد راننده ی مخصوص سفیر و همسرش رد جاسوس ها را می گیرند، اما حامد ارتباطش را با یک جاسوس انگلیسی به نام کوپر حفظ می کند...
فیلم‌های پیشنهادی