پوستر فیلم  منطقه سبز

منطقه سبز

.1ساعت و53دقیقه
فیلم «منطقه سبز» به زمان جنگ آمریکا و عراق می پردازد که در طول اشغال بغداد در اوایل جنگ عراق، افسر «روی میلر» تیمی از متخصصان را برای یافتن سلاح های کشتار جمعی رهبری می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم منطقه سبز

Paul Greengrass
Tim BevanEric Fellner
John Powell
Christopher Rouse

خلاصه محتوا

فیلم «منطقه سبز» به زمان جنگ آمریکا و عراق می پردازد که در طول اشغال بغداد در اوایل جنگ عراق، افسر «روی میلر» تیمی از متخصصان را برای یافتن سلاح های کشتار جمعی رهبری می کند.