پوستر فیلم  میزری

میزری

Misery

.1ساعت و32دقیقه
فیلم «میزری» داستان نویسنده ای به نام «پل شلدن» است که داستان دنباله دار «میزری» را نوشته است. او انتهای داستانش را با مرگ قهرمان داستان به پایان می ب...

تصاویر و جزییات فیلم میزری

 فیلم میزری
 فیلم میزری
 فیلم میزری
 فیلم میزری
 فیلم میزری

عوامل سازنده فیلم میزری

Rob Reiner
Rob ReinerAndrew Scheinman
Marc Shaiman
Robert Leighton

درباره فیلم میزری

فیلم «میزری» داستان نویسنده ای به نام «پل شلدن» است که داستان دنباله دار «میزری» را نوشته است. او انتهای داستانش را با مرگ قهرمان داستان به پایان می برد اما پس از نجات از تصادفی گرفتار کابوسی وحشتناک می شود.