پوستر فیلم  میزری

میزری

.1ساعت و32دقیقه
فیلم «میزری» داستان نویسنده ای به نام «پل شلدن» است که داستان دنباله دار «میزری» را نوشته است. او انتهای داستانش را با مرگ قهرمان داستان به پایان می برد اما پس از نجات از تصادفی گرفتار کابوسی وحشتناک می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم میزری

Rob Reiner
Rob ReinerAndrew Scheinman
Marc Shaiman
Robert Leighton

خلاصه محتوا

فیلم «میزری» داستان نویسنده ای به نام «پل شلدن» است که داستان دنباله دار «میزری» را نوشته است. او انتهای داستانش را با مرگ قهرمان داستان به پایان می برد اما پس از نجات از تصادفی گرفتار کابوسی وحشتناک می شود.