پوستر فیلم  معدن

معدن

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن «معدن» داستان مردی فضایی است که برای دریافت انرژی مورد نیاز خود و سیاره اش به سیارات مختلف سفر کرده و منابع آن سیارات را به سرقت می برد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن معدن

Elzeth Calitz
Elzeth Calitz
Keanu October
Antoni Schonken

خلاصه محتوا

انیمیشن «معدن» داستان مردی فضایی است که برای دریافت انرژی مورد نیاز خود و سیاره اش به سیارات مختلف سفر کرده و منابع آن سیارات را به سرقت می برد.