معدنMine

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  معدن

کارگردان: Elzeth Calitz

محصولآمریکا
انیمیشن «معدن» داستان مردی فضایی است که برای دریافت انرژی مورد نیاز خود و سیاره اش به سیارات مختلف سفر کرده و منابع آن سیارات را به سرقت می برد.
Elzeth Calitz
Keanu October
Antoni Schonken