پوستر فیلم  معدن

معدن

Mine

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن «معدن» داستان مردی فضایی است که برای دریافت انرژی مورد نیاز خود و سیاره اش به سیارات مختلف سفر کرده و منابع آن سیارات را به سرقت می برد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن معدن

 انیمیشن معدن
 انیمیشن معدن
 انیمیشن معدن
 انیمیشن معدن
 انیمیشن معدن

عوامل سازنده انیمیشن معدن

Elzeth Calitz
Elzeth Calitz
Keanu October
Antoni Schonken

درباره انیمیشن معدن

انیمیشن «معدن» داستان مردی فضایی است که برای دریافت انرژی مورد نیاز خود و سیاره اش به سیارات مختلف سفر کرده و منابع آن سیارات را به سرقت می برد.