خداحافظ رفیقGoodbye Friend

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خداحافظ رفیق

کارگردان: بهزاد بهزادپور

محصولایران
فیلم «خداحافظ رفیق» داری سه داستان متفاوت می باشد که در قسمت اول «مسلم» در شهری شلوغ، غریب و بی‌کس مانده. زخمی بر جگر دارد و غمی در دل و انتظاری تلخ در چشم. قسمت دوم دو ک...