پوستر فیلم  کریسمس یک کامیون زباله

کریسمس یک کامیون زباله

انیمیشنآمریکایی
.25دقیقه
در انیمیشن «کریسمس یک کامیون زباله» وقتی «بابانوئل» در شب کریسمس در محوطه زندان سقوط می کند، تمام کادوها و هدیه های کریسمس روی زمین می ریزد. در این لحظه کامیون زباله به همراه دوستانش از راه رسیده و قصد دارند به بابانوئل در تقسیم کردن هدایا کمک کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن کریسمس یک کامیون زباله

Eddie Rosas
Angie Sun
Stephen Spies
Sally Bergom

خلاصه محتوا

در انیمیشن «کریسمس یک کامیون زباله» وقتی «بابانوئل» در شب کریسمس در محوطه زندان سقوط می کند، تمام کادوها و هدیه های کریسمس روی زمین می ریزد. در این لحظه کامیون زباله به همراه دوستانش از راه رسیده و قصد دارند به بابانوئل در تقسیم کردن هدایا کمک کنند.