نبرد خاموشSilent Battle

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نبرد خاموش

کارگردان: مصطفی رضوانی

محصولایران
مستند «نبرد خاموش» روایت فردی است که در سال ۹۱ به دلیل کسری بودجه ناشی از تحریم خرید نفت ایران و گرانی کاغذ از کار بیکار شده و ماه نامه ای که در آن فعالیت می کرده تعطیل ش...