پوستر فیلم  دکتر استرنج

دکتر استرنج

Doctor Strange

.1ساعت و53دقیقه
«دکتر استرنج» که جراح مغز و اعصاب است، در تصادفی شدید، آسیب جدی می بیند. به طوری که دیگر نمی تواند دست به تیغ جراحی ببرد. او با فهمیدن این موضوع، راه ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم دکتر استرنج

Scott Derrickson
Kevin Feige

درباره فیلم دکتر استرنج

«دکتر استرنج» که جراح مغز و اعصاب است، در تصادفی شدید، آسیب جدی می بیند. به طوری که دیگر نمی تواند دست به تیغ جراحی ببرد. او با فهمیدن این موضوع، راه تازه ای را پیش روی زندگی اش می بیند و توسط یک جادوگر آموزش هایی را فرا می گیرد تا از دنیا در برابر افراد شرور محافظت کند.