پوستر فیلم  سایمدانگ: خاطرات نور

سایمدانگ: خاطرات نور

Saimdang: Memoir of Colors

.42دقیقه
سریال «سایمدانگ: خاطرات نور» در دو زمان حال و گذشته جریان دارد. پروفسوری به نام «هنر سو جی یون» دفترچه خاطرات «سایمدانگ» را در ایتالیا پیدا و مرور می ...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال سایمدانگ: خاطرات نور

 سریال سایمدانگ: خاطرات نور
 سریال سایمدانگ: خاطرات نور
 سریال سایمدانگ: خاطرات نور
 سریال سایمدانگ: خاطرات نور
 سریال سایمدانگ: خاطرات نور

بازیگران سریال سایمدانگ: خاطرات نور

عوامل سازنده سریال سایمدانگ: خاطرات نور

Sang-Ho Yoon
Lee Yong-SukLeonardo Recalcati

درباره سریال سایمدانگ: خاطرات نور

سریال «سایمدانگ: خاطرات نور» در دو زمان حال و گذشته جریان دارد. پروفسوری به نام «هنر سو جی یون» دفترچه خاطرات «سایمدانگ» را در ایتالیا پیدا و مرور می کند. در ادامه روانه تاریخ می شود و به عقب برمی گردد و سرگذشت پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه «سایمدانگ» را بررسی می کند.