سایمدانگ: خاطرات نور

Saimdang: Memoir of Colors

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سایمدانگ: خاطرات نور

کارگردان: Sang-Ho Yoon

سریال «سایمدانگ: خاطرات نور» در دو زمان حال و گذشته جریان دارد. پروفسوری به نام «هنر سو جی یون» دفترچه خاطرات «سایمدانگ» را در ایتالیا پیدا و مرور می کند. در ادامه روانه تاریخ می شود و به عقب برمی گردد و سرگذشت پرافتخار و عاشقانه هنرمند نابغه «سایمدانگ» را بررسی می کند.

بازیگران سریال سایمدانگ: خاطرات نور

عوامل سازنده سریال سایمدانگ: خاطرات نور

Lee Yong-SukLeonardo Recalcati
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر