پوستر فیلم  مبارز

مبارز

Warrior

.50دقیقه
سریال «مبارز» داستان یک نابغه هنرهای رزمی چینی است که پس از جنگ داخلی آمریکا به «سانفراسیسکو» می آید و تبدیل به یک مزدور در محله چینی ها می شود.
  • فصل اول
  • فصل دوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال مبارز

 سریال مبارز
 سریال مبارز
 سریال مبارز
 سریال مبارز
 سریال مبارز

عوامل سازنده سریال مبارز

Lori Jo Nemhauser
Andy KeirMeg Reticker

درباره سریال مبارز

سریال «مبارز» داستان یک نابغه هنرهای رزمی چینی است که پس از جنگ داخلی آمریکا به «سانفراسیسکو» می آید و تبدیل به یک مزدور در محله چینی ها می شود.