پوستر فیلم  راه بازگشت

راه بازگشت

.1ساعت و51دقیقه
فیلم «راه بازگشت» روایتی است از دوران جنگ جهانی دوم، گروهی از سربازان که در اردوگاه «گولاگ» در سیبری اسیر شده اند، تصمیم به فرار می گیرند. در جریان فرار، گروه مسیرهای مختلفی را پیش رو دارد. آن‌ها با انتخاب مسیر اشتباه، در سرزمین‌های ناشناخته با مشکلاتی مواجه می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم راه بازگشت

Peter Weir
Joni LevinDuncan Henderson
Burkhard von Dallwitz
Lee Smith

خلاصه محتوا

فیلم «راه بازگشت» روایتی است از دوران جنگ جهانی دوم، گروهی از سربازان که در اردوگاه «گولاگ» در سیبری اسیر شده اند، تصمیم به فرار می گیرند. در جریان فرار، گروه مسیرهای مختلفی را پیش رو دارد. آن‌ها با انتخاب مسیر اشتباه، در سرزمین‌های ناشناخته با مشکلاتی مواجه می شوند.