نور جهان
بستن

نور جهان

World Light

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نور جهان
پیش نمایش

کارگردان: حسن کی قبادی

محصولایران
مستند «نورجهان» روایت گر زندگی زنی روستایی است که به مدت سیزده سال از شوهر جانبازش نگهداری کرده است. شوهر وی قدرت تکلم و حرکت نداشته و نگهداری از او کاری مشکل بوده که این زن با ایثارگری و فداکاری این کار را انجام داده است.

عوامل سازنده مستند نور جهان