پوستر فیلم  از گور برخاسته

از گور برخاسته

The Revenant

.2ساعت و35دقیقه
فیلم «از گور برخاسته» درباره شکارچی به نام «هیو گلس» است که در حین شکار مورد حمله یک خرس قهوه ای قرار گرفته و جان سالم به در می برد، او ۳۵۰ مایل را در...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم از گور برخاسته

 فیلم از گور برخاسته
 فیلم از گور برخاسته
 فیلم از گور برخاسته
 فیلم از گور برخاسته
 فیلم از گور برخاسته

عوامل سازنده فیلم از گور برخاسته

درباره فیلم از گور برخاسته

فیلم «از گور برخاسته» درباره شکارچی به نام «هیو گلس» است که در حین شکار مورد حمله یک خرس قهوه ای قرار گرفته و جان سالم به در می برد، او ۳۵۰ مایل را در طبیعت وحشی می پیماید تا از کسانی که به او خیانت کرده اند، انتقام بگیرد.