پوستر فیلم  قاپ‌ زنی

قاپ‌ زنی

Snatch

.1ساعت و35دقیقه
فیلم «قاپ‌ زنی» داستان بوکسوری به نام «میکی» را روایت می کند که خود عضو یک گروه مافیایی است. دو نفر به نام های «تورکیش» و«تامی» از او می خواهند تا در ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم قاپ‌ زنی

Guy Ritchie
Matthew Vaughn
Guy Ritchie
John Murphy
Jon Harris

درباره فیلم قاپ‌ زنی

فیلم «قاپ‌ زنی» داستان بوکسوری به نام «میکی» را روایت می کند که خود عضو یک گروه مافیایی است. دو نفر به نام های «تورکیش» و«تامی» از او می خواهند تا در یک مسابقه مشت زنی شکست بخورد.