پوستر فیلم  مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی

مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و54دقیقه
انیمیشن «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» داستان «مایلز مورالس» یک نوجوان از طرفداران «مرد عنکبوتی» است که در دنیای خود تبدیل به «مرد عنکبوتی» می شود. با از بین رفتن «پارکر» در جنگ با دشمن خبیثی به نام «کینگ پین» تونل زمانل گشوده می شود و افراد با ویژگی های عنکبوتی از جهان موازی به این دنیا کشانده می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی

Bob PersichettiPeter Ramsey
Phil LordAvi Arad
Daniel Pemberton
Robert Fisher Jr.

خلاصه محتوا

انیمیشن «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» داستان «مایلز مورالس» یک نوجوان از طرفداران «مرد عنکبوتی» است که در دنیای خود تبدیل به «مرد عنکبوتی» می شود. با از بین رفتن «پارکر» در جنگ با دشمن خبیثی به نام «کینگ پین» تونل زمانل گشوده می شود و افراد با ویژگی های عنکبوتی از جهان موازی به این دنیا کشانده می شوند.