پوستر فیلم  اسپیلبرگ

اسپیلبرگ

Spielberg

.2ساعت و24دقیقه
مستند «اسپیلبرگ» درباره فیلم ساز معروف «استیون اسپیلبرگ» می باشد. این مستند مصاحبه با بستگان، منتقدین فیلم های وی، همسالان و افرادی که با او همکاری کر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند اسپیلبرگ

 مستند اسپیلبرگ
 مستند اسپیلبرگ
 مستند اسپیلبرگ
 مستند اسپیلبرگ
 مستند اسپیلبرگ

عوامل سازنده مستند اسپیلبرگ

Susan Lacy
Deborah Peretz

درباره مستند اسپیلبرگ

مستند «اسپیلبرگ» درباره فیلم ساز معروف «استیون اسپیلبرگ» می باشد. این مستند مصاحبه با بستگان، منتقدین فیلم های وی، همسالان و افرادی که با او همکاری کرده اند را به نمایش گذاشته است.