معتاد به نفت

Oil Addicted

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  معتاد به نفت

کارگردان: سیاوش سرمدی

محصولایران
مستند «معتاد به نفت» به موضوع اقتصاد نفتی ایران و مشکلات ناشی از آن می پردازد و همچنین از لزوم اتکا به اقتصاد مقاومتی صحبت می کند.

عوامل سازنده مستند معتاد به نفت

سیاوش سرمدی
سیاوش سرمدی