پوستر فیلم  بازیکن شماره یک آماده

بازیکن شماره یک آماده

.2ساعت و10دقیقه
فیلم «بازیکن شماره یک آماده» و یا «بازیکن آماده شماره یک» چالش پیش روی بازیکن های یک بازی مجازی را نمایش می دهد. مخترع این دنیای واقعیت مجازی می میرد و قبل مرگش بازی را منتشر می کند که تمام بازیکن ها را به چالش می کشد تا تخم مرغ رنگی عید را پیدا کنند و هر کسی که آن را پیدا کند، به ثروت او دست پیدا خواهد کرد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم بازیکن شماره یک آماده

عوامل سازنده فیلم بازیکن شماره یک آماده

Steven Spielberg
Bruce BermanRick Carter
Ernest ClineZak Penn
Alan Silvestri

خلاصه محتوا

فیلم «بازیکن شماره یک آماده» و یا «بازیکن آماده شماره یک» چالش پیش روی بازیکن های یک بازی مجازی را نمایش می دهد. مخترع این دنیای واقعیت مجازی می میرد و قبل مرگش بازی را منتشر می کند که تمام بازیکن ها را به چالش می کشد تا تخم مرغ رنگی عید را پیدا کنند و هر کسی که آن را پیدا کند، به ثروت او دست پیدا خواهد کرد.