پوستر فیلم  پارکینگ

پارکینگ

Parking

فیلم کوتاهایرانی
.11دقیقه
فیلم «پارکینگ» در یک پارکینگ اتومبیل های فرسوده می گذرد که مردی به نام «قاسم» خاطرات دوران دفاع مقدس را از طریق نقاشی هایش مرور می کند.

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه پارکینگ

 فیلم کوتاه پارکینگ
 فیلم کوتاه پارکینگ
 فیلم کوتاه پارکینگ
 فیلم کوتاه پارکینگ
 فیلم کوتاه پارکینگ

عوامل سازنده فیلم کوتاه پارکینگ

مسعود عظیمی
نقی نعمتی

درباره فیلم کوتاه پارکینگ

فیلم «پارکینگ» در یک پارکینگ اتومبیل های فرسوده می گذرد که مردی به نام «قاسم» خاطرات دوران دفاع مقدس را از طریق نقاشی هایش مرور می کند.