ناموجود

آخرین گشتThe Last Patrol

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آخرین گشت

کارگردان: Sheldon Lettich

گروهی از نظامیان، مأمور بازسازی یک دژ، جهت احداث اردوگاهی برای تمرین نظامی می شوند. اما وقوع یک زلزله تمامی گروه را نابود کرده وتنها کاپیتان نیک به همراه چند تن از افراد باقی می مانند، آنها در جستجوی مواد غذایی ، سوخت و سایر بازماندگان و مسیر احتمالی به جهان بعدی هستند...
فیلم‌های پیشنهادی