پوستر فیلم  سرزمین مادری

سرزمین مادری

Sarzamine Madari

مستندایرانی
.35دقیقه
در مستند «سرزمین مادری» بعد از این که «امجد حسین» اخبار کشتار مسلمانان «روهینگیا» را می شنود تصمیم می گیرد از وضعیت آنان اطلاع پیدا کند و وارد اردوگاه...

تصاویر و جزییات مستند سرزمین مادری

 مستند سرزمین مادری
 مستند سرزمین مادری
 مستند سرزمین مادری
 مستند سرزمین مادری
 مستند سرزمین مادری

عوامل سازنده مستند سرزمین مادری

مهدی عوض زاده
سید سلیم غفوری

درباره مستند سرزمین مادری

در مستند «سرزمین مادری» بعد از این که «امجد حسین» اخبار کشتار مسلمانان «روهینگیا» را می شنود تصمیم می گیرد از وضعیت آنان اطلاع پیدا کند و وارد اردوگاه های آوارگان «میانماری» در مناطق مرزی شود.