واپسین پرواز

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  واپسین پرواز

کارگردان: محمدعلی شعبانی

محصولایران
مستند «واپسین پرواز» به معرفی «شهید موسی نامجو» از سرداران ارتش جمهوری اسلامی از زبان دوستان و آشنایان وی می پردازد.
محمدعلی شعبانی
شهروز توکل