پوستر فیلم  ایلدا

ایلدا

سریالایرانی
.44دقیقه
سریال «ایلدا» داستان دو ایل در لرستان است که با مشکلات و مسائل متعددی با یکدیگر مواجه اند. در این حال عراق در مرزهای ایران تحرکاتی انجام می دهد و جنگ آغاز می شود. لیکن دو ایل تصمیم به مقابله با اشغالگران عراقی می گیرند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال ایلدا

راما قویدل
رضا خسروی

خلاصه محتوا

سریال «ایلدا» داستان دو ایل در لرستان است که با مشکلات و مسائل متعددی با یکدیگر مواجه اند. در این حال عراق در مرزهای ایران تحرکاتی انجام می دهد و جنگ آغاز می شود. لیکن دو ایل تصمیم به مقابله با اشغالگران عراقی می گیرند.