پوستر فیلم  صلح بانان جهان

صلح بانان جهان

سریالچینی
.23دقیقه
انیمیشن «صلح بانان» داستان نجات نوجوانی به نام «مارتی» است که توسط «زره پوشان سیاه» ربوده شده بود. بعد از این حادثه دولت واحدی به نام «صلح بانان جهان» برای مبارزه با آن ها تاسیس می کند. «صلح بانان جهان» متوجه می شوند که «زره پوشان سیاه» در واقع با بلایای طبیعی غیرمعمول در ارتباط هستند و هدفشان تصاحب منابع زیست محیطی زمین است. آن ها برای دفاع از کره زمین و مبارزه با «زره پوشان س...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال صلح بانان جهان

Nicholson N.f
Nicholson N.f

خلاصه محتوا

انیمیشن «صلح بانان» داستان نجات نوجوانی به نام «مارتی» است که توسط «زره پوشان سیاه» ربوده شده بود. بعد از این حادثه دولت واحدی به نام «صلح بانان جهان» برای مبارزه با آن ها تاسیس می کند. «صلح بانان جهان» متوجه می شوند که «زره پوشان سیاه» در واقع با بلایای طبیعی غیرمعمول در ارتباط هستند و هدفشان تصاحب منابع زیست محیطی زمین است. آن ها برای دفاع از کره زمین و مبارزه با «زره پوشان سیاه» از یک زره دفاعی محکم به نام «آموبات» استفاده می کنند.