روزهای بهترBetter Days

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روزهای بهتر

کارگردان: Derek Tsang

133
فارسی
7.5
فیلم «روزهای بهتر» داستان «نیان» دختر نوجوانی است که وقتی خود را برای کنکور دانشگاه آماده می کند، با آزار و اذیت بی امان همسن و سالانش، زندگی خود را در حالت بن بست می بین...
Yuet-Jan Hui
Wing-Sum LamYuan Li
Varqa Buehrer
Yibo Zhang