روزهای بهتر

Better Days

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روزهای بهتر

کارگردان: Derek Tsang

133
فارسی
7.5
فیلم «روزهای بهتر» داستان «نیان» دختر نوجوانی است که وقتی خود را برای کنکور دانشگاه آماده می کند، با آزار و اذیت بی امان همسن و سالانش، زندگی خود را در حالت بن بست می بیند. سرنوشت او را با یک جوان جنایتکار پیوند می زند اما قبل از این که بتوانند به دنیای خود برگردند، پای هر دو وسط تحقیقات قتل کشیده م...

عوامل سازنده فیلم روزهای بهتر

Yuet-Jan Hui
Wing-Sum LamYuan Li
Varqa Buehrer
Yibo Zhang