پوستر فیلم  روزهای بهتر

روزهای بهتر

Better Days

فیلمچینی
.2ساعت و13دقیقه
فیلم «روزهای بهتر» داستان «نیان» دختر نوجوانی است که وقتی خود را برای کنکور دانشگاه آماده می کند، با آزار و اذیت بی امان همسن و سالانش، زندگی خود را د...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم روزهای بهتر

 فیلم روزهای بهتر
 فیلم روزهای بهتر
 فیلم روزهای بهتر
 فیلم روزهای بهتر
 فیلم روزهای بهتر

عوامل سازنده فیلم روزهای بهتر

Derek Tsang
Yuet-Jan Hui
Wing-Sum LamYuan Li
Varqa Buehrer
Yibo Zhang

درباره فیلم روزهای بهتر

فیلم «روزهای بهتر» داستان «نیان» دختر نوجوانی است که وقتی خود را برای کنکور دانشگاه آماده می کند، با آزار و اذیت بی امان همسن و سالانش، زندگی خود را در حالت بن بست می بیند. سرنوشت او را با یک جوان جنایتکار پیوند می زند اما قبل از این که بتوانند به دنیای خود برگردند، پای هر دو وسط تحقیقات قتل کشیده می شود و زندگی آن ها را برای همیشه تغییر می دهد.