پوستر فیلم  بارون قرمز

بارون قرمز

فیلمآلمانی
.1ساعت و45دقیقه
فیلم «بارون قرمز» زندگی نامه یک خلبان معروف است که به همراه گروهش، از پس خطر‌ناک‌ ترین کار‌ها بر‌ می‌ آیند و کار‌های ترسناک برای آن‌ ها حکم سرگرمی دارد، تا این که پرستاری به نام «کیت» را ملاقات می کند و بر سر دو‌راهی زندگی و مرگ قرار می‌ گیرد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بارون قرمز

Nikolai Müllerschön
Thomas ReisserDan Maag
Nikolai Müllerschön

خلاصه محتوا

فیلم «بارون قرمز» زندگی نامه یک خلبان معروف است که به همراه گروهش، از پس خطر‌ناک‌ ترین کار‌ها بر‌ می‌ آیند و کار‌های ترسناک برای آن‌ ها حکم سرگرمی دارد، تا این که پرستاری به نام «کیت» را ملاقات می کند و بر سر دو‌راهی زندگی و مرگ قرار می‌ گیرد.