ماجرای تایلند

Majaraye Thailand

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ماجرای تایلند
مستند «ماجرای تایلند» داستان زحمات عده ای مبلغ جوان در کشور تایلند است که با تمام محدودیت ها و مشکلات، با ایده هایی جدید و کار آمد دست به تبلیغ دین مبین اسلام می زنند.

عوامل سازنده مستند ماجرای تایلند

محسن رضوانی
امید رهبران