پوستر فیلم  سالار آباد

سالار آباد

Salar Abad

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «سالار آباد» به گفت وگو با خانواده، دوستان و همکاران شهید «حاج محمدرضا حاجتمند» از جانباختگان فاجعه منا اختصاص دارد و تصاویری از این فاجعه نمایش...

عوامل سازنده مستند سالار آباد

علی میرزائی
علی میرزائی
علی میرزائی

درباره مستند سالار آباد

مستند «سالار آباد» به گفت وگو با خانواده، دوستان و همکاران شهید «حاج محمدرضا حاجتمند» از جانباختگان فاجعه منا اختصاص دارد و تصاویری از این فاجعه نمایش می دهد.